Evoluce Virem, 2011


Kolekce i solitéry Denisy Nové jsou jednoznačnou reflexí post-struktu-
rálního přístupu k módě a designu, ke kterému po desetiletí svého
působení v této sféře dospěla od svých hravě minimalistických oděvů.

Postmoderní přístup k módní tvorbě a jeho princip, že každý si tvoří
svůj vlastní styl a svou vlastní módu Denisu sice inspirovaly, ale
z její filozofie pravděpodobně nikdy nezmizí určitý respekt k základním
tradicím odívání, k určitým zásadám a prvkům, které návrhářka vnímá
jako prapůvodní východisko svého designu.

Několik posledních kolekcí Denisy Nové zřetelně poukazuje na koncepční
posun v její tvorbě, počínaje kolekcí 0, ve které Denisa definovala
historicky i filozoficky zásadní kousky ikonického charakteru, tvořící
stěžejní osu jejího designu, jenž zároveň pokládá za elementární
v rámci oděvu a odívání.

Tyto kousky, pro někoho téměř základní barvenosti Denisa výtvarně
a střihově zpracovává tak, že jednotlivé fundamentální fenomény
po důkladné dekonstrukci opětovně strukturalizuje do nových celků,
ze kterých však nemizí jejich základní kámen.

Post-strukturální pojetí designu a primární barvenost vedou
k překvapivě silnému skrytému emočnímu akcentu jednotlivých kusů
oděvu. Jednotlivé kolekce však i nadále obsahují minimalistické varianty
elementárních designových modelů v materiálové a střihové variantě
dodržující linii těmto kolekcím vlastní.

 

Evoluce Virem

V post-strukturálním duchu pojala Denisa Nová i kolekci Evoluce Virem,
která se skládá z 12 modelů společenských oděvů.

Černá barva modelů nebyla doktrínou, ale nakonec autorku přesvědčila
o své nevyhnutnosti. Denisa zařadila do kolekce i společenské kalhoty,
aby zdůraznila historické a osobnostní proměnné, které v rámci koncepce
společenského oděvu nemohou být  opomenuty. Jednotlivé modely
budou představeny v symbiotické koexistenci se šperky Zdeňka Vacka
a Daniela Pošty z jejich nejnovější kolekce Virus. Byla to jedna
z inspirací pro její samotný vznik.

Evoluce Virem dokazuje, že šperk za určitých okolností nelze vyhodnotit
pouze jako oddělitelný doplněk oděvu. Kolekce Virus a Evoluce virem
jsou převedeny v kombinaci s ikonickými lodičkami v barvě nahé kůže
značky DNB, aby nerušily kompaktnost a koexistenci oděvu se šperkem
dalším výrazem.V případě tvůrčího dua Daniela Pošty a Zdeňka Vacka
jsou hranice jejich spolupráce velmi těžce definovatelné.

Jejich vzájemná komplementarita vede k designu, který je na české
scéně zásadní jak svou jedinečností tak kvalitou zpracování.

Podobně, jako jsou lana z jejich poslední kolekce Virus prorostlé
blýskavými krystaly, je Zdeňkův umělecký potenciál ve spojení
s řemeslnými dovednostmi neoddělitelný od Danova citu pro materiál,
jeho přístupu k designu a zkušeností.

Značka Zorya, pod kterou se rozhodli tvořit, poskytuje jejich tvůrčí
koexistenci možnost, aby už to, kde končí či začíná podíl spoluautorství
nemuseli měřit či vysvětlovat.

 

?Skutečnost, že byl náš Virus, kolekce, jež na letošním Designbloku získala
Cenu šéfredaktorů v kategorii šperk, jednou z inspirací pro solitérní
kolekci Denisy Nové, nám lichotí.? vysvětluje Zdeněk Vacek.

 

?Studovali jsme biologické procesy, při kterých jsou různé objekty napadány
cizorodými látkami. Součástí kolekce Virus jsou náhrdelníky z lana, na němž
jako virus parazitují blýskavé krystaly, které jsme na nich nechali pomocí
chemických reakcí vyrůst,? popisuje Daniel Pošta.


© Fashion and accessories design by Denisa Nova